El Concello logra el Taller de Empleo, pero carece de partida para financiarlo

Publicado por Carmen Barreiro en

La Consellería de Traballo concedió al Concello de Pontecesures la subvención de más de 845.000 euros para poner en marcha un Obradoiro de Emprego destinado a parados mayores de 25 años de edad. La ayuda otorgada por la Comisión de Valoración determina la contratación de 36 desempleados como alumnos, además del profesorado y el personal administrativo que sea necesario para poner en marcha la iniciativa. El proyecto, que constará de cuatro módulos (construcción, carpintería, selvicultura y jardinería y auxiliar de ayuda en el hogar y atención a la infancia), debe comenzarse antes de final de este mismo año y su duración será de doce meses. El gobierno bipartito del municipio (formado por BNG e IP) mostró su satisfacción por la consecución del Obradoiro y anunció que en los próximos días se determinarán el número de alumnos con el que contará cada módulo, además de definir y priorizar las obras que se ejecutarán dentro del taller.

Desde la administración local apuntaron que «cremos que o Obradoiro vai repercutir positivamente entre a poboación parada da vila e favorecerá as posiblidades de inserción laboral de colectivos coma as mulleres ou desempregados de formación específica, que atopan dificultades para acceder a un posto de traballo».Sin embargo, para poder poner en marcha el Obradoiro de Emprego el Concello deberá sortear un último obstáculo, ya que por el momento carece de consignación presupuestaria para financiar la parte del proyecto que le corresponde ?unos 73.000 euros? puesto que las cuentas anuales todavía no fueron llevadas a Pleno ni aprobadas. Además aún no se acometió la reforma de la nave en la que se desarrollará la actividad, una obra que estaba previsto ejecutar con cargo al Plan Operativo Local de 2006.

El concejal de ACP, Luis Sabariz, se refirió precisamente ayer a esta cuestión. Dejó clara su «satisfacción» por la consecución del taller, pero recuerda que, cuando el proyecto fue llevado a Pleno para su aprobación en el mes de abril, el alcalde, Manuel Luis Álvarez Angueira, había asegurado que antes del 15 de mayo presentaría los presupuestos para contar así con fondos para financiar tanto la parte que le corresponde al Concello como el arreglo de la nave, con esta promesa, que finalmente no se cumplió, consiguió el voto del socialista ?scar Gerpe para aprobar el Taller de Empleo.

Sabariz explica que «dende entón pasaron cinco meses nos que o goberno municipal estivo durmido e nin se aprobaron os presupostos nin se executou a obra na nave. A ver agora que mecanismo buscan para contar con financiación: ou levar a Pleno o orzamento de 2006 para sacalo adiante ou facer unha modificación ó presuposto prorrogado de 2005, pero hai que ter en conta que o remanente de tesoureiría é só de 24.000 euros polo que non é suficiente». El edil acusó al bipartito de «retrasar este asunto deliberadamente para agora poñernos unha pistola no peito e que lle aprobemos os orzamentos». Solicita que se convoque una reunión de los portavoces de todos los grupos «para solucionar este problema porque é un investimento moi importante para Pontecesures e non podemos perdelo».

DIARIO DE AROUSA 19/10/2006


5 comentarios

portoges · 19-10-2006 a las 23:19

o colexio de pontecesures o cpi e todo unha bamda solo miran polo seu, os profesores solo miran polo seu interese e os alumnos nin lle importan asi vai galiza e en concreto pontecesures.

Luis Angel Sabariz Rolán · 20-10-2006 a las 09:10

E inxusto, «portoges» que critiques, sen aportar dato algún, ao profesorado do CPI Pontecesures. Non se deben lanzar comentarios sen fundamento para atacar a un colectivo que merece a confianza da asociación de pais/nais que represento polo seu traballo e dedicación.

kaka-tua · 20-10-2006 a las 18:39

Seica estes dias os teléfonos botan fume…Sabarix por un lado e Molulo polo outro non paran de chamar ás casas para prometer postos de traballo no Obradoiro este. ? final seica non van chegar as prazas dos alumnados… e curioso pois hai chamadas tamen dende un teléfono de sanxenxo en horario laboral (que dis a esto Sabariz, é certo?).
Ademais Angueira estalle a decir á xente que si se perde é por culpa dos demais que llo poden botar abaixo se non lle aproban o presuposto do 2006. Definitivamente os políticos están a xogar con postos de traballo coma se fosen monicreques…

Luis Angel Sabariz Rolán · 20-10-2006 a las 19:24

Eu falo con moita xente e de moitos temas persoal ou telefónicamente «kaka-tua». E certo que informei a algunhas persoas interesadas no obradoiro de emprego sobre ós módulos, as xestións que hai que facer para apuntarse na oficina de emprego de Vilagarcía, o sistema de selección dos traballadores, a data de comezo se vai adiante, a formación, os traballos a facer no obradoiro, etc.. Moitos deles me habían dito que os informara cando soubera algo e así o fixen. E a mesma información que está a dar o técnico de emprego na Casa do Concello.
Parece que algunha persoa comentou esta chamada pero a min dame o mesmo. Unha das obrigas dos concelleiros e informar aos veciños e nada hai que agochar neste tema.
Por suposto, eu non prometín absolutamente nada pois non é o meu estilo.

Tilán · 20-10-2006 a las 20:31

Bueno, como esta parece unha tribuna de oradores, made in Ciceron city, eu vou escribir, non orar, chega un momento no fluir da existencia, en que algunha sustancia química, que fabríca este soporte do espíritu que é o corpo humano, inflama o xenio; esto obviamente poderíase dicir de moitos xeitos, pero así dito pretende marcar un estilo ou como se queira chamar.
Don Luis Angel, ás veces me cabrea vostede, pero despois de escoitarlle os seus argumentos se me pasa, que quere que lle diga, ás veces penso que fala de máis, que traballa de máis, que é vostede un pouco plasta, pero despois se me pasa, non sei a razón, cando veu vostede para esta aldea nosa e se meteu na política tiven por moitos anos un ramalazo de xenreira hacia vostede, que quere que lle diga, ¿quén é este tío? ¿quere governar a nosa aldea?, ¿de qué vai?, un tío de afora e ven a governarnos, non pode ser, ¿de qué vai?, eu pensaba aquí «only locals, go extrangers». E quén ía dicir que todo pasa, todo se move, nembargantes ás veces penso que don Luis Angel Sabariz traballa de máis. ….
Asunto a tratar: «A Escola Taller ….845.000 euros», O S C A R G E R P E , reflexiona. AYYYYY agora os postos de traballo, non se pode xogar cos postos de traballo, POIS ARREGLENSE DE UNHA PU?ETERA VEZ, o INDIGNO que MARCHE, pacten, que queren vostedes que o INDIGNO quede ben outra vez, :::::MOCION DE CENSURA NOVO GOVERNO:::::::, :::::::APROBACI?N DE PRESUPOSTOS::::::, ESTO ? UN visto e non visto, FAGANO XA!!! OSCAR CONSERVA A T?A ACTA, E DESVINCULATE DO PARTIDO, E ACT?A; O INDIGNO fai de ti un pandeiro.
DON LUIS ANGEL supoño que non lle dará vostede o seu voto para a aprobación dos orzamentos, nin se lle ocurra, se vai encontra do pobo, tamén vai o combustible, o comportamento indigno ante os veciños, as papadas, e non digo máis, en definitiva a indignidade, que queren axudarlle a que se poña un remendo a toda a súa actuación, ¿queren vostedes esto? DON LUIS ANGEL busque vostede o argumento que considere oportuno para a disculpa, porque do contrario esto é unha comedia, e diríxome a vostede don L.A. Sabaríz, por que é único co que se pode falar, por iso dicía antes, que todo pasa todo se move, e ás veces non só na economía hai que deixar pasar e deixar facer para que a cousa se axeite en por sí. Non desmerezca vostede a estima e consideración que se está gañando día a día don Luis Angel, o uníco que está na rúa, que da a cara, que traballa, que se lle ve, ás veces aínda que non se queira, é a vostede, ben se pode pensar qué é vostede o Alcade, porque na Aldea ó unico que se ve é a vostede. Xa vexo que ten vostede amantes, nesta páxina, que non o deixan en paz, pero eso é bo, a partir de agora, aparecenlle a vostede enemigos. Siga vostede así, despois de todo o que se ve, son os feitos, non o conto, se pactou vostede con satán e escapou a tempo, benvido.

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.