A Capela do Pilar en San Xulián monumento xacobeo.

O programa “Acende o teu Xacobeo” escolleu a igrexa de San Xulián en Pontecesures como un dos 52 edificios emblemáticos en toda Galicia para promocionar o Camiño de Santiago.Así de bonita luce dende esta noite ata o día do patrón San Xulián. Do mesmo xeito en que se fixo o ano pasado, a segunda edición do Acende o Xacobeo tamén terá o seu concurso fotográfico. Abrirase nas redes sociais un concurso fotográfico para animar ao público xeral a compartir esta iniciativa. Os participantes só terán que publicar unha fotografía na que se vexa persoas xunto a un dos monumentos iluminados baixo os hashtags #AcendeOXacobeo ou #EnciendeElXacobeo e etiquetando as redes sociais do Camiño de Santiago. As fotografías poderán publicarse nas redes sociais de Facebook, Twitter ou Instagram do Camiño de Santiago (@camino_xacobeo).O concurso estará aberto ata o remate da iluminación e as tres mellores fotografías recibirán un premio consistente nunha estadía para dúas persoas nun fin de semana nun hotel-balneario de Galicia en réxime de pensión completa.

1 comentario

Falleció Ramón Ferro Gerpe.

A los 96 años de edad murió este vecino de San Xulián, viudo de María Teresa Grela Angueira. El velatorio está instalado en el Tanatorio Iría Flavia de Padrón. Hoy viernes, a las 15:30 horas, partirá la comitiva fúnebre para la Iglesia de Pontecesures donde tendrá lugar el funeral. Luego los restos mortales serán incinerados en el Crematorio de Arousa en la intimidad familiar.

Descanse en paz.

Insólito: é a oposición a que informa da actuación a realizar na rúa Miguéns Parrado e na Plazuela.

Pasou xa un mes desde a aprobación deste proxecto e a solicitude dunha subvención para a súa execución, por valor de 330.101,87 €, dentro do programa REACPON da Deputación de Pontevedra. Ante a falta de comunicación á veciñanza sobre os detalles deste proxecto por parte do equipo de goberno, proporcionamos unhas imaxes do aspecto final que presentaría A Plazuela e a rúa Miguéns Parrado.Sin menoscabo do que supón de recuperación de espazo para os peóns e de calmado de tráfico, consideramos que se podería prescindir da última liña de árbores (a máis próxima ao baixo anteriormente ocupado polo Banco Pastor), para que a Plazuela poida seguir albergando eventos e actividades. Non nos parece unha boa xustificación dicir que hai outros lugares no Concello para desenvolver ditos actos.Por outra banda, presentouse un anexo coas novas directrices de tráfico, entre elas, que á rúa Miguéns Parrado só terán acceso os vehículos dos garaxes da mesma. Un documento incompleto, xa que nada di de como será o sentido de circulación do tráfico polo Camiño de San Xulián.

Socialistas de Pontecesures

Todo indica que imos ter debate sobre a oportunidade e operatividade de empredrar a parte da rúa San Lois que linda coa actual praza (seguirán circulando pola rúa principal todo tipo de vehículos) e pola plantación de árbores asunto que ten influencia na celebración ou non de actos ou eventos no futuro na propia Plazuela.