BASES PARA A SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E POSTERIOR CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DO CONCELLO DE PONTECESURES PARA CUBRIR OS POSTOS DE ENCARGADO/CAPATAZ DE BRIGADA, PEÓN CONDUTOR DE VEHÍCULO DE EXTINCIÓN E PEÓN FORESTAL PARA BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Data de publicación destas bases no BOPO (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra): 17/marzo/2021.

Acceso á publicación no BOPO:

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/03/17/2021011072

Polo tanto, a partir desta data  e segundo as bases o prazo para presentar solicitudes (ANEXO I, ANEXO II e o resto da documentación) serán 10 días hábiles dende o 18/03/2021 ata o 05/04/2021.

 BASES DESTA CONVOCATORIA

 ANEXO I (IMPORTANTE SELECCIONAR O POSTO SOLICITADO)
 ANEXO II
 

APERTURA DE LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA EN 30 CATEGORIAS

AVISO: A XUNTA DE GALICIA VEN DE REALIZAR UNHA APERTURA DE LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL EN 30 CATEGORIAS PROFESIONAIS ENTRE FUNCIONARIOS INTERINOS E PERSOAL LABORAL, DENDE O PASADO LUNS 1 DE MARZO, E ATE O 30 DE ABRIL DESTE ANO.AS CATEGORIAS LABORAIS, OS REQUISITOS NECESARIOS , E PROCEDEMENTO PARA INSCRIBIRSE PODENSE CONSULTAR NA WEB DA XUNTA DE GALICIA:

https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes