Carreteras repone varios giros en la vía N-550 a su paso por Padrón.

El organismo de Demarcación de Carreteras en Galicia repuso la señalización horizontal en varios tramos de la carretera N-550 a su paso por el municipio de Padrón, puntos en los que no quedó permitido el giro con el nuevo pintado de la vía. Se trataba, en concreto, de reponer la línea discontinua para permitir la entrada y salida al núcleo de Montiño, en A Escravitude; permitir el acceso desde de Vilar a la vía en dirección Santiago y, pasada la rotonda del Scala, repintaron para poder acceder a la N-550 en sentido Padrón.

A este respecto, el propio Concello presentó, a través del área delegada de Tráfico, un escrito para que se repusieran los giros que estaban permitidos antes de las obras.

Al mismo tiempo, aprovechó para solicitar otros giros en la N-550, como por ejemplo, a la altura de Rueiro y Romarís, en Pazos y uno en la villa, junto a la bajada del campo de fútbol.

La Voz de Galicia

Elisa García Dopazo e Mª Mercedes Fernández Cordo contratadas como xardiñeiras polo concello.

O Concello de Pontecesures fixo a selección de dúas xardiñeiras por seis meses, con contrato por 25 horas á semana. O tribunal estivo composto por Ricardo Campos Saborido, Xurxo Gerpe Jamardo e José Francisco Rodríguez Fructuoso.

Puntuacións da entrevista:

ELISA GARCÍA DOPAZO 8.50
Mª MERCEDES FERNÁNDEZ CORDO 7,75
Susana Lagoa Jamardo 7,25
Jesús Manuel Miguéns Iglesias 5
Mª Pilar Andrade Martínez 4,50
Mª Victoria Vilar Raíndo 4

Inés Crespo Moure e Concepción Rodriguez García contratadas coma limpadoras do concello.

O Concello de Pontecesures fixo a selección de dúas limpadoras por seis meses, con contrato por 25 horas á semana. O tribunal estivo composto por Ricardo Campos Saborido, Xurxo Gerpe Jamardo e José Francisco Rodríguez Fructuoso.

Puntuacións da entrevista:

IN?S CRESPO MOURE 10
CONCEPCI?N RODRÍGUEZ GARCÍA 8,50
Pilar Domínguez Dacosta 7,50
Mª Carmen Pérez Bandín 6
Ángela Rodríguez vázquez 5
Delfina Pardal Pardal 5
Rosa Mª Rey Castiñeiras 4
Avelina Cordo Carril 4

Uns 50 nenos/as do CPI Pontecesures desprázanse a Santiago en tren para visitar o Parlamento de Galicia.

No tren que sae de Pontecesures ás 11:00 horas viaxarán a Santiago de Compostela hoxe luns, 25 de novembro, uns 50 alumnos/as de 5º e 6º de primaria do CPI Pontecesures acompañados por catro docentes do colexio. Van participar nunha actividade do Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela e regresarán tamén en tren a Pontecesures no mediodía.

Valora moito a ACP a iniciativa do CPI Pontecesures de desprazar ao alumnado por ferrocarril para este tipo de actividades. Por seguridade e por economía é o tren o medio de transporte máis axeitado para realizar este tipo de viaxe.

Tamén quere salientar a ACP a gran cantidade de viaxeiros que houbo onte, domingo pola tarde, non andéns para subir aos trens en Pontecesures (practicamente todos os domingos hai esta acumulación). Na súa grande maioría son estudantes que se desprazan ás localidades onde cursan os estudos perante a semana.

Todos estes feitos amosan que esta vila (como as de Catoira e Padrón) non poden quedar sen servizo de ferrocarril pola vía convencional cando se inaugure a liña de alta velocidade. Sería unha tremenda inxustiza que a alta velocidade, que favorece máis ben ás grandes cidades, condene a estas vilas deixándoas sen tren para sempre. O Ministerio de Fomento anuncia a alta velocidade do eixo atlántico en imnumerables ocasións en función do avance das obras, pero pouco ou nada fala de cercanías pola vía que temos. Hai inquedanza en Pontecesures e comarca pois non se garantiza con claridade a continuidade do tren e iso preocupa á ACP e a moita xente.

Pontecesures, 25/11/13

Luis Ángel Sabariz Rolán
Concelleiro da ACP Pontecesures

La comarca de Sar exige tolerancia cero contra la violencia sexista.

VPA

Concentración, discursos y pancartas en la plaza de Macías para recordar el 25N//Se guardó un minuto de silencio por las fallecidas y se repartieron lazos

La plaza de Macías O Namorado en Padrón fue el lugar elegido ayer para pedir igualdad contra la violencia de género. En lo que va de año fueron asesinadas 45 mujeres en nuestro país. Y, por ello, los alcaldes de la comarca del Sar (Antonio Fernández, Padrón; Ramón Tojo, Rois y Valentín Alfonsín, Dodro) convocaron a un buen número de vecinos para asistir a la lectura de un manifiesto, desplegar pancartas y guardar un minuto de silencio por las víctimas.

El Correo Gallego