Resposta de Luis Angel Sabariz Rolán ao señor alcalde de Pontecesures.

Documento publicado en «La Voz de Galicia» o 27.08.06

Naturalmente agradezo o labor humanitario realizado por vostede para impedir que o lume afectara ás vivendas. Iso non é incompatible con criticar que un canle que bombea 150 litros de auga por segundo estivese baleiro pola súa incompetencia e que a Delegación de Medio Rural dirixida polo BNG non concedera o tractor cisterna solicitado hai tempo para actuar preto das vivendas.

Acúsame de despreocupación nos incendios e iso non é certo. Vostede, que dirixe o concello, nin informou nin pediu a miña colaboración para nada. Non participei na loita directa contra o lume preto das casas pois, ademais de non ter oportunidade de facelo, nin teño coñecementos nin tiña material axeitado. Visitei varias veces as zonas e as casas dos afectados, fixen moitas xestións preventivas en contacto cos veciños para que se limpasen fincas particulares, tamén para que se restablecese o subministro eléctrico en Grobas e Fenteira despois do incendio, etcétera.

Penso que é inxusto acusarme de desentenderme dos problemas dos cidadáns. Os veciños xa coñecen quen estivo e quen non nos últimos sete anos cando houbo algún problema nas rúas ou na casa do concello.

Sempre prefiro debater nos plenos que nestas cartas. O que pasa é que ultimamente vostede nin asiste ás sesións nin contesta as numerosas preguntas que lle formulo.

Moléstalle dabondo o meu labor de control na oposición. Prefire os concelleiros que acoden só de pleno en pleno. Para iso non estou nunha corporación. Facer propostas, denunciar carencias e averiguar irregularidades é a miña obriga. Por certo señor alcalde, o pobo divídese cando se discrimina aos cidadáns por razóns políticas e iso e responsabilidade súa.

Para rematar vou dicir o mesmo que dixen nos plenos e nas rúas. Considero que vostede non é a persoa idónea para ocupar a alcaldía desta vila. Non é cuestión de vinganza senón de incapacidade, das irregularidades, e do clientelismo e amiguismo que practica na xestión municipal.

O novo párroco de Pontecesures tomará posesión o día 3 setembro

O vindeiro día 3 de setembro tomará posesión D. Arturo Lores Santamaría como novo titular da única parroquia de Pontecesures (San Xulián de Requeixo). O acto terá lugar na igrexa parroquial ás 12,00 horas, estando prevista a asistencia de monseñor Barrio, Arcebispo de Santiago.

Arturo Lores é nado en Vilanova de Arousa, ten 52 anos, procede de Pontedeume e ocupa a praza que estaba vacante dende pasado 30 de xuño data na que tivo lugar a xubilación eclesiástica do párroco anterior D. Severino Potel Estévez.

Precisamente dende o día 30 de xuño viña exercendo como titular e accidentalmente o párroco de Campaña (Valga) D. Manuel Míguez Lodeiros que acumulaba as dúas parroquias

Marcha dos nenos saharauis.

O pasado venres 25 á tardiña marcharon para o seu pais os 10 nenos e nenas que viñeran hai 2 meses, acollidos en familias de Valga Catoira e Pontecesures. As 20.30 h. partian cara o aeroporto que había de levar a estes nenos de volta á sua terra.

 

Por fru, hace

Danos polos incendios forestais en Pontecesures.

Como todos coñecemos o monte municipal Salgueiras-Lagoa quedou totalmente arrasado polos incendios. Atravesa o monte dende a Fonte de Grobas unha conducción municipal de augas. Son augas subterráneas que baixan por gravidade ata a ETAP e son utilizadas, sobre todo no inverno, para subministro da poboación cun considerable aforro de enerxía xa que en varias épocas do ano non é necesario bombear auga do canle dende o río Ulla.
A ACP solicita que se comproben os danos ocasionados polos lumes nesta traída (tubarías, minas, etc..) e que se soliciten, ó abeiro da orde que acaba de aprobar a Xunta, os investimentos oportunos para que teñamos unha instalación en perfectas condicións de uso.
Por outra banda, teño que informar publicamente que a alcaldesa en funcións Maribel Castro non inclueu na orde do día do pleno ordinario que se celebrará ás 21 horas do mércores 30 de agosto a moción presentada por este grupo para solicitar a Madio Rural un tractor para a prevención e extinción de incendios forestais. De novo se prexudica á ACP ignorando as súas iniciativas. Parece ser que hai algunha nova relacionada con este tema e que coñece o goberno municipal.
Por suposto este concelleiro non foi informado para nada e non entende como non se inclúen as mocións que presenta. No debate do documento é onde deben plantexarse polos grupos outras informacións ou novas que se coñezan relacionadas coa petición do tractor.
Parece que a alcaldesa en funcións segue a táctica do alcalde titular que é ignora por completo ós membros da oposición e obstruir o dereito á información que teñen.

Pontecesures, 26.08.06
Luis Angel Sabariz Rolán
Concelleiro ACP de Pontecesures

A ACP critica que se perdeu unha cantidade importante de subvención para contratar máis traballadores.

Mediante os programas de fomento de emprego 2006 a Consellería de Traballo concedeu subvencións a tódolos concellos de Galicia e así Pontecesures percibeu 136.738 ? para contratar a 10 traballadores (peóns, administrativos, limpadores e ordenanza). Esta cantidade resulta moi baixa comparada con outros concellos da zona e así por exemplo Catoira, con pouca máis poboación, percibeu 276.000 ? para contratar 24 traballadores.
Fixéronse as averiguacións oportunas e resulta que a Pontecesures non lle asignaron máis cantidade porqué non o pideu. Díronlle todo o que solicitou resultando sorprendente que coas necesidades que temos nos diferentes servizos e có paro existente no municipio se pedira tan pouco persoal.
Esta agrupación quere denunciar a incompetencia do alcalde e do seu grupo de goberno nestas cuestións de persoal e nas solicitudes que se fan para o fomento do emprego. En anos anteriores se preparaban moito mellor estos temas con numerosas consultas e entrevistas coa administración autonómica analizando as necesidades do concello. Este ano non se fixo nada aínda que era clarísimo que coa desaparición do programa «Labora» ía haber moitos máis cartos para este programa.
E particularmente triste a desidia do alcalde neste tema pola súa condición ademáis de xefe de persoal. Coa súa actuación perdeuse unha cantidade importante para contratar máis persoal (considero polo baixo que alomenos teríamos uns 70.000 ? máis para outros 7 traballadores). E moi doado dicir que os proxectos non saen adiante por culpa da oposición. Esta perda de fondos para o concello é un prexuizo tremendo pola irresponsabilidade dun alcalde e dun grupo de goberno que non se preocupa para nada destas cuestións tan importantes.

Pontecesures, 24 de agosto de 2006
Luis Angel Sabariz Rolán
Concelleiro da ACP de Pontecesures

Los atascos obligan a emplear más de 70 minutos en el viaje de Cesures a O Grove

Ni el mal tiempo fue capaz de aliviar los atascos en la semana más crítica del año en la ría de Arousa. Con motivo de la festividad del 15 de agosto, las fiestas de San Roque en Vilagarcía y otras muchas citas culturales y gastronómicas que se celebran en la ría, el tránsito en la antigua carretera C-550 se convirtió casi en tarea imposible para los veraneantes y playeros que evitan la vía de O Salnés porque su objetivo está en las playas y en los pueblos que jalonan el vial que discurre a lo largo de una de las más apreciadas costas.

Los límites de velocidad, el tráfico y las rotondas convierten en un suplicio el viaje por la orilla sur de la ría de Arousa. A lo largo de la última semana fue necesario invertir algo más de setenta minutos en el recorrido que va desde Cesures hasta O Grove, y que traducido a kilómetros se queda en 65. Es decir, la velocidad media en el tramo es inferior a los 50 kilómetros por hora.

(más…)