El PSOE se suma al BNG pidiendo en el Parlamento la suspensión del proyecto del polígono de Pontecesures.

La conselleira Ángeles Vázquez, visitando a finales de octubre los terrenos sobre los que se ha proyectado la construcción de un polígono industrial en Pontecesures

La conselleira Ángeles Vázquez, visitando a finales de octubre los terrenos sobre los que se ha proyectado la construcción de un polígono industrial en Pontecesures.

Los técnicos del Concello de Valga están estudiando la documentación para valorar si presentar  alegaciones también en esta fase decisiva de la iniciativa de la Xunta

Los vecinos de Pontecesures afectados por el futuro polígono industrial de 326.000 metros cuadrados que la Xunta proyecta levantar en el lugar de Tarroeira han sumado un nuevo aliado en su oposición al mismo. Dos semanas después de la presentación por parte del BNG de una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia solicitando la realización de todos los informes pertinentes en materia de impacto hídrico y ambiental y la suspensión temporal del proyecto hasta disponer de toda la información necesaria para valorar su conveniencia, el grupo del PSOE en la cámara legislativa autonómica hizo ayer lo propio.

A través del parlamentario vilagarciano Julio Torrado, los socialistas presentaron en O Hórreo una petición de documentación, un registro de preguntas y una proposición no de ley para su debate y votación en el próximo pleno del Parlamento.

Por un lado, el PSOE reclama una copia del expediente completo del proyecto de construcción del polígono industrial de Pontecesures. Por otro, trasladó al gobierno autonómico las siguientes preguntas: «Por que tramitou este proxecto con tan pouca transparencia e información? Por que non emitiu informe a través de Augas de Galicia da posible afectación da zona? Por que non se lle deu publicidade abondo ao período de consultas e de alegacións antes da resolución firme de Medio Ambiente? A distribución dispar das parcelas do polígono responde a algún interese concreto? Cal? Como valora o goberno a necesidade de construír un polígono […] habendo espazos baleiros en polígonos de concellos limítrofes? Considera axeitado empregar o procedemento simplificado?».

En su proposición no de ley el PSOE pide paralizar temporalmente el proyecto para «esclarecer todo o que o rodea», la realización de un estudio de Augas de Galicia e informar detalladamente y con transparencia del proyecto a los vecinos afectados.

Los técnicos de Valga están estudiando la documentación.

Hace unas semanas, el Concello de Valga mostró su oposición a parte importante del contenido que entonces se conocía sobre el proyecto del polígono de Cesures, presentando alegaciones al mismo en la tramitación del Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia. Ahora, con la exposición pública del proyecto cesureño para su aprobación inicial, los técnicos municipales de Valga estudian desde principios de esta semana toda la documentación del mismo para valorar si los cambios hechos bastan o su Concello alega en contra.

La Voz de Galicia

O alcalde postúlase como vixía da legalidade do polígono empresarial de Pontecesures.

Vidal Seage replícalle ao BNG que inda quedan moitos informes técnicos previos antes de poder opinar sobre a conveniencia da elección da zona para o proxecto 

O alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage, recoñecía onte, ao ser preguntado pola cuestión por este xornal, non ter coñecemento inda de primeira man nin do fondo nin da forma da proposición non de lei que o BNG vén de presentar no Parlamento de Galicia solicitando a suspensión da tramitación do futuro polígono empresarial da localidade do Baixo Ulla, na zona da Terroeira. Unha petición que a formación nacionalista sustenta en dous argumentos principais e conectados entre si: a ausencia inda dun informe de Augas de Galicia pese á inclusión dunha zona húmida nos 326.000 metros cadrados sobre os que a Xunta de Galicia dimensionará a nova zona industrial. Mais Vidal Seage non precisaba coñecer a redacción do texto da proposición do BNG para considerar «prematura» a iniciativa en contra dunha dotación que o concello precisaría como auga de maio.

«A min gústame falar con datos contrastados, e neste momento da película, cando non hai máis ca un estudo de impacto ambiental no que se informa de que non vai haber menoscabo medioambiental na contorna, sen datos contrastados inda sobre niveis de inundacións, de ruídos, paréceme prematura» a iniciativa parlamentaria do BNG, sinala o rexedor cesureño.

Neste punto, Vidal Seage lanza unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza do concello e, sobre todo, da que lle toque lindar co futuro polígono industrial, postulándose como o primeiro garante de que todo o que se acabe facendo se realice conforme a máis estrita legalidade: «Vanse precisar moitos máis informes sectoriais antes de facer o parque empresarial. Vai haber un informe de Augas de Galicia, evidentemente. Teremos que ver as solucións técnicas para que esa zona húmida afectada sexa drenable. Este alcalde vai vixiar o cumprimento de toda a normativa medioambiental. Calquera que teña interese neste proxecto ten a posibilidade de presentar alegacións. E o propio Concello, se ve que hai algo prexudicial para a súa veciñanza, presentará alegacións».

Sobre a insinuación do BNG da posibilidade de que xa haxa titular para unha parcela de 61.000 metros cadrados, Vidal Seage asegura que neste momento «non hai nin proxecto de parcelación». Lembra que non é o Concello, senón Xestur Galicia, ente da Xunta, quen promove o polígono. Con todo, engade: «A min bombardéanme a chamadas un montón de empresas, e a ninguén se lle escapa que a nosa é unha comarca de monocultivo industrial do aluminio»

La Voz de Galicia.

«Falamos de poder prescindir do coche para ir traballar»

«Cando afortunadamente hai unha gran demanda de instalación de empresas, cando empresarios locais me din que teñen que marchar a Padrón ou a Cuntis por non ter espazo no concello, faise un fraco favor xerando este tipo de incerteza», declara o alcalde de Pontecesures referíndose á petición do BNG de suspender o proxecto do polígono industrial. Unha iniciativa estratéxica en opinión de Vidal Seage, por canto, sinala, se está a falar da posibilidade de: «Un parque empresarial periurbano. Coas axudas europeas orientadas á mobilidade non contaminante, sendo o prezo da vivenda no noso concello accesible, falamos de poder ofrecer vivir en Cesures prescindindo do coche para ir traballar a carón da casa».

O BNG pide no Parlamento de Galicia a suspensión do parque empresarial de Pontecesures, que afecta a unha zona húmida

Á formación nacionalista chámalle a atención que Augas de Galicia non teña emitido un informe ao respecto e reclama que, se non o ten feito, o redacte xa

O parque empresarial de Pontecesures impulsado desde o goberno local encabezado polo popular José Manuel Vidal Seage e respaldado pola Administración autonómica, da mesma cor, dista de contar coa unanimidade dos representantes na corporación municipal cesureña. O Consello Local do BNG, a través de Luis Bará, vén de elevar ao Parlamento de Galicia unha proposición non de lei na que, en última instancia, reclama «suspender a tramitación do parque empresarial de Pontecesures, abrir un diálogo co Concello e coa veciñanza afectada e estudar outros posibles usos e aproveitamentos dos terreos nos que se proxecta».

A responsable local do BNG, Maite Tocino, explicaba onte como Luis Bará, parlamentario en Santiago, se reuniu o pasado venres coa veciñanza da zona de Terroeira que, de avanzar o parque empresarial como está previsto, se toparía con este á porta das súas casas. A cuestión é que, ademais dos problemas que isto lles poida ocasionar, e ao feito de tratarse boa parte dos 326.000 metros cadrados nos que se proxecta a área industrial de terreo agrario, a zona oeste afectada se levantaría sobre o lugar da Charca, un punto este no que, sinala Tocino: «Hai un bosque húmido con árbores autóctonas, desde salgueiros e amieiros ata carballos. Trátase ademais dunha zona inundable, na que existen numerosas canalizacións de regatos e auga subterránea».

Chegados a este punto, o BNG pon a lupa en cuestións capitais que lles fan pedir a suspensión do proxecto do parque empresarial. Así, Bará preguntará no Parlamento por que no informe ambiental estratéxico do parque empresarial recentemente emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Consellería de Medio Ambiente non consta o informe correspondente de Augas de Galicia, se este último existe e se Augas de Galicia manexa información sobre a zona húmida en cuestión e o potencial risco de inundacións se a man do home intervén para transformalo, preguntando ademais se ten previsto calquera estudo ou actuación ao respecto.

Así as cousas, na súa proposición non de lei, a formación nacionalista pedirá o apoio do Parlamento para reclamarlle á Xunta de Galicia un estudo hidrolóxico e un estudo hidroxeolóxico sobre os terreos nos que se proxecta facer o parque empresarial de Pontecesures, que Augas de Galicia elabore un informe sobre o impacto do proxecto na rede hídrica e no potencial risco de inundación da zona, próxima aos lugares da veciña Valga que tantos problemas tiveron coas enchentas fluviais, encargar un estudo sobre a potencialidade para uso agrario dos terreos en cuestión; e que se someta o proxecto do parque industrial ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria.

Por que hai xa unha parcela de 61.000 metros delimitada?

Ademais de non entender a ausencia a estas alturas dun informe de Augas de Galicia, o Consello Local do BNG subliña outras carencias do recente informe da Dirección Xeral de Calidade Ambiental sobre a cuestión: «Oficialmente, non se di cales van ser as actividades do parque industrial. Pero xa está dividido e unha das parcelas é de 61.000 metros cadrados», o que podería levar a pensar que xa ten destino predeterminado. Tocino recorda que Cesures «ten 6,7 quilómetros cadrados, e quérense ocupar 326.000 metros cadrados na que seguramente sexa a última zona verde que queda no concello».

La Voz de Galicia

O BNG lembra a non celebración da festa da lomprea e carga contra o goberno local.

Hoxe deberíamos estar celebrando a, XXV Festa da Lamprea. Non só non é así, senón, que por se fose pouco, no día da festa de San Lázaro de gran arraigo no noso concello, a nosa vila ofrece unha imaxe lamentable ós que nos visitan, e non en barco, precisamente. As declaracións do alcalde para xustificar que non haxa acto ningún en torno á celebración da Festa da Lamprea son, cando menos, abraiantes. Entendemos que a escasez de producto non permite unha degustación masiva pero, ante esta situación, non vale quedarse de brazos cruzados. O señor Seage, xunto ó resto do equipo de goberno, coñecedores de esta situación, deberían ter previstas alternativas para a celebración da festa.Pero, o máis grave de esta situación, son as declaración do alcalde botando a culpa ós hosteleiros cesureños pola súa falta de colaboración, interés e proactividade na organización do TAPEALAMPREA, en presenza do concelleiro de Hostalaría, Raimundo Vázquez que, sin inmutarse, mantivo silencio sepulcral , ante estas declaracións, totalmente fóra de lugar.Nin un arranxo floral nos maceteiros , nin limpar a herba que medra ó seu aire ó longo de todo o muelle. Para a limpeza e o adecentamento de Cesures non hai tempo pero a culpa e da hostalería.

A presenza do señor Seage no congreso do PP en Sevilla, danos unha idea de cales son os seus intereses cara o noso concello e lévanos a pensar que os paseos en barco televisados, o suposto turismo ruso e mexicano que vai desembar na nosa vila pero que non da chegado ou as xuntanzas de degustación de lamprea para según que xente, procuran, máis ben, o lucimento persoal e a satisfacción do ego do señor Seage que a procura de beneficios para a nosa vila.

BNG Pontecesures.

O BNG denuncia o estado de abandono do parque de Condide.

No pleno de onte solicitamos ó equipo de goberno que, á maior brevidade posible, proceda á clausura do parque infantil de Condide mentras non se substitúen os xogos e o firme do mesmo. Presenta un estado deplorable que fai imposible o seu uso e desfrute, privando ós rapaces e veciños deste servizo, cousa que o alcalde descoñecía confundindo, incluso, este parque co de Carreiras.

BNG Pontecesures

Tomou posesión onte como concelleiro, Alberto Rivas De Jesús.

É un pracer para min anunciar que dende hoxe son concelleiro do BNG Pontecesures. Agradecer en primeiro lugar a Margarita todo o traballo que fixo durante tanto tempo, moitos anos representando de forma impecable. Logo, agradecer ao partido esta oportunidade e voto de confianza, que tratarei de aproveitar da mellor forma posible, facendo que se sintan satisfeitas co relevo.
Traballarei todo o que poida para dar voz aos intereses da veciñanza, da mocidade, e do pobo galego (como ben dixen ao tomar posesión).
Representarei a Galiza Nova aportando o estupendo plan que temos, do que tanto as miñas compas coma min nos sentimos orgullosos. E por último, dicir que este é un camiño longo pero ilusionante, onde non me atopo só, senón que estou rodeado do mellor equipo posible, que me aportará o traballo, os coñecementos, a experiencia e as ideas que este pobo merece.

En verbas de Alexandre Bóveda:
“Se entende este tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis pola miña Terra. Fixen canto puiden por Galiza e faría moito máis se puidera. Se non podo seguir traballando máis por ela, gustaríame morrer pola miña Patria. Baixo a súa bandeira desexo ser enterrado. (defensa no xuízo sumarísimo no que foi condenado a morte).”

Alberto Rivas De Jesús.