Anulan un proceso de licitación del Concello de Valga por irregularidades en las bases

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia advirtió infracciones a la Ley de Contratos del Sector Público.

Anulan un proceso de licitación del Concello de Valga por irregularidades en las bases
Fachada del Consistorio valgués.

El Concello de Valga ha anulado el concurso para la redacción del proyecto de la senda peatonal y ciclable que conectará Castiñeiras con Ponte Valga, después de que el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia interpusiese un recurso contra el concurso por apreciar irregularidades en las bases e infringir la Ley de Contratos del Sector Público.

Así lo denunció ayer el BNG del municipio, que considera lo sucedido como “unha nova mostra da deficiente xestión administrativa e económica que realiza o goberno municipal e que fai que o Consello de Contas tivera ao Concello dentro do seu programa de fiscalizacións para o ano 2024”.

Así, el Colexio Oficial de Arquitectos presentó un recurso de reposición ante la propuesta de licitación del contrato al entender que las mejoras que se valoraban como criterios de adjudicación infringían la regulación al no suponer una perfección del contrato, sino que, en la opinión del COAG, suponían prestaciones totalmente independientes que excedían el objeto del contrato distorsionando el equilibrio económico del mismo. Asimismo, el colegio de arquitectos censura el subcriterio “coñecemento do entorno a través de traballos e proxectos realizados na administración local”. Un percepto que, entienden, colisiona con los principios fundamentales de la contratación pública de igualdad y no discriminación y a la libertad de acceso a las licitaciones, al tratarse de un criterio de “arraigo territorial”.

Así, a petición del Concello se emite un informe jurídico firmado por un servicio externo en el que se concluye que se debe anular el proceso de licitación y desistir del proceso de adjudicación. En cualquier caso, el Concello ha vuelto a sacar a licitación el proyecto de la senda en cuestión, una vez el anterior proceso se ha anulado. 

Diario de Arousa

O PP de Pontecesures critica a falla de limpeza no Pino Manso.

“A historia e o patrimonio de Pontecesures son dous dos recursos que caracterizan e definen a identidade das cesureñas e cesureños. Totalmente esquecidos e ninguneados durante estes últimos anos….” Tranquilos, con BNG o Pino Manso vai a estar impoluto e vai a ser un recurso turístico referente para os milleiros de peregrinos que pasan ao seu carón…(foto de esta mesma tarde).

POPULARES DE PONTECESURES

O PP de Pontecesures critica a xestión municipal en materia de orzamentos e investimentos.

Tocino poñíase como deberes , no seu nomeamento como alcaldesa, «sacar adiante ata final de ano os proxectos pendentes» ..case un ano despois non hai ningún dos proxectos do programa electoral do BNG en marcha, nen sequera rematados os que deixou o goberno anterior, sen esquecernos dos xa dinamitados total ou parcialmente. Os orzamentos “axustados á realidade e ás nosas prentensións” tampouco foron quen de elaboralos. Sobre a limpeza e alumeado público… pois eso.. xa ides vendo.

POPULARES DE PONTECESURES

O TSXG acorda a suspensión cautelar do parque eólico de Castro Valente.

O proxecto xa contaba coa autorización da Xunta ▶ O BNG da Estrada considera esta nova «esperanzadora» e agarda o mesmo resultado para o de Xesteiras.

Aeroxeradores dun parque eólico da provincia. G. GARCÍA/ADP

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de acordar a suspensión cautelar do proxecto do parque eólico de Castro Valente, na Estrada, que xa contaba coa autorización da Xunta de Galicia. Así o anunciou este martes a sección terceira da Sala do Contencioso-administrativo do TSXG coa emisión dun auto.

Dende o BNG de A Estrada valoraron esta decisión como «unha boa nova» e o voceiro nacionalista da Estrada, Xoán Reices, considéraa «esperanzadora para outros parques eólicos en trámite no noso concello».

O edil nacionalista, así mesmo, considera que a suspensión cautelar de Castro Valente pode ser «unha boa nova para todos os veciños e veciñas que están loitando contra o parque eólico de Xesteiros«, un proxecto da empresa Norvento para os montes de Vea. «Hai que lembrar que Xesteiros e Castro Valente comparten a liña de evacuación, se un parque cae, cabe pensar que isto tamén pode repercutir na execución co segundo, mais imos ser prudentes e agardar acontecementos», augurou Reices.

Por outra parte, o BNG insta ao alcalde da Estrada a remitir a copia do recurso que presentou o Concello contra a autorización administrativa previa do parque eólico de Xesteiros. «Solicitámola hai un mes», explica Reices, «supoñemos que o alcalde non ten nada que agochar, pero esta demora non é comprensible», critica.

Diario de Pontevedra

El BNG de Valga pide el traslado del centro de día del auditorio al edificio del Codi.

El BNG de Valga propone el traslado del centro día situado en el auditorio municipal a la sede del Codi en Baño. «As instalacións do auditorio foron creadas para acoller actividades culturais e formativas e non para acoller un centro xerontolóxico socio-terapéutico», señala el grupo nacionalista. Recuerdan que en Cordeiro están ya las escuelas de música, se concentra la oferta cultural del Concello y se prevé crear el Centro Superior de Arte Dramático. Frente a ello, «as características da edificación do Codi foron deseñadas para promover o desenvolvemento das persoas con discapacidade, características que en moitos aspectos son comúns á atención terapéutica ás persoas maiores con dependencia», señala el grupo de la oposición.

La Voz de Galicia