PRAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN INICIAL DO PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES.

No D.O.G. (Diario Oficial de Galicia) do 30 de xuño de 2022 saíu publicado o anuncio de información pública da aprobación inicial do Proxecto do PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES. Establecese un prazo de un mes a partir da publicación para esta información pública e para a presentación de alegacións.

 PUBLICACIÓN D.O.G. DO PRAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA E DE ALEGACIÓNS SOBRE O PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES (D.O.G. do 30 de xuño de 2022)

INFORMACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL.

Encontrase a disposición da cidadanía na páxina web do Concello a información relativa ao Proxecto de Interés Autonómico (PIA) do parque empresarial de Pontecesures no seguinte enlace:

http://pontecesures.org/vercontenido.asp?ar=1&id=116&sec=7

Unha vez publicado no DOGA o anuncio de aprobación inicial do proxecto do parque empresarial, habilitarase o rexistro do Concello para trasladar as posibles alegacións que se presenten ao devandito proxecto por parte da veciñanza. Ditas alegacións poderán facerse a través da sede electrónica do Concello de Pontecesures ou ben físicamente non Rexistro Xeral do Concello.