NOTA DO PP PONTECESURES SOBRE A MOCI?N DE APOIO ? SECTOR LACTEO

No Pleno do pasado día 28 de setembro, parte dos que conforman o equipo de goberno, excluido Terra Galega que non a suscribiu, presentaron unha moción na que pedían o Pleno o apoio ó sector lácteo nas súas demandas.

O Partido Popular presentou unha emenda á moción na que compartindo o contido do que presentaba o equipo de goberno pedía que se incluira ademáis un par de puntos adicionais, un deles era solicitar á Consellería de Medio Rural a adhesión do Concello de Pontecesures á campaña de promoción do leite de calidade que promove a Xunta co nome de ??Galega 100%?

O outro punto era solicitar á Deputación de Pontevedra que elabore un plan de apoio ó sector lácteo para a mellora das explotacións gandeiras de Pontecesures, e en xeral as de toda a provincia, de maneira coordinada con outras administracións.

Tal como ven facendo o tripartito no goberno, de xeito casi automático dende que pactaron para gobernar,  votou en contra da proposta, , esta vez todo o equipo de goberno incluido Terra Galega que antes non tiña nin suscrito a moción, afirmando que en Pontecesures non hai explotacións lácteas e non hai nada que engadir á moción que tiñan presentada.

Asistimos unha vez máis ó descoñecemento que ten o equipo de goberno do pobo que intenta gobernar.

Na actualidade no Rexistro de Explotacións Gandeiras de Galicia (Rega), existen 31 cabezas de gando destinadas a producción de leite no concello de Pontecesures, todas elas nunha única explotación leiteira situada na zona de Grobas, pertencente claro está ó Concello de Pontecesures.

??E pasmoso o descoñecemento da sra Tarela e dos seus socios de goberno dos asuntos que levan a Pleno . E casi cómico o feito de que en Grobas-Fenteira segundo o Instituto Galego de Estadística hai 29 veciños, hai máis vacas de leite que veciños?. E dín que en Pontecesures non hai explotación leiteira algunha. Sorprende ver a Cecilia Tarela abanderando en Pontecesures a defensa dos gandeiros das comarcas  do Deza, Tabeirós e Terra de Montes, e vote en contra de apoiar ós do propio pobo que preside, e o que é máis insólito, ignora que existen?

 

 

Juan Manuel Vidal Seage

Portavoz Grupo Popular

Concello Pontecesures

PREGUNTAS FORMULADAS POLO PARTIDO POPULAR NO PLENO DE HOXE 27/07/2015

Estas foron as preguntas formuladas no Pleno de hoxe, algunhas contestadas directamente, outras por interpelación.

PREGUNTAS PLENO 27/07/2015 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

  1. VERIFICAMOS NOS DECRETOS QUE EXISTEN DOUS MANDAMENTOS DE PAGO Á EMPRESA CONSERCAA, S.L. (CAAMA?O) UNHA POR IMPORTE DE 532,40 ? EN CONCEPTO DE MESA DE GRANITO DE 325X110X10 E DOUS BANCOS DE 325X30X8 E OUTRA DE 163,35? EN CONCEPTO DE CARGA, TRANSPORTE E COLOCACI?N DUNHA MESA E DOUS BANCOS EN CARREIRAS. SENDO COMO FOI PRESENTADO UN ORZAMENTO PREVIO POR PARTE DA EMPRESA CONSERCAA,S.L. E TAMEN UNHA VISITA PREVIA DO CONCELLEIRO DE OBRAS E DO ARQUITECTO MUNICIPAL, FOI ESTA OBRA INICIADA Á INSTANCIA DO CONCELLO OU FOI UNHA DEMANDA DOS VECI?OS..??. A SEGUNDA FACTURA FALA DE COLOCACI?N DA MESA? INCLUE HORAS DE OPERARIOS DA PROPIA EMPRESA NA COLOCACI?N (NON ENTENDIDA COMO DESCARGA UNICAMENTE) OU EXISTEN HORAS EXTRAS (BEN ESTRUCTURALES OU DE FORZA MAIOR) DE PERSONAL DO CONCELLO PARA A COLOCACI?N DO DEVANDITO MOBILIARIO?? CONTEMPLASE SEGUIR O EXEMPLO LEVADO A CABO EN CARREIRAS NOUTROS PARQUES OU EMPRAZAMENTOS DO CONCELLO?.?
  2. O PASADO DIA 18 DE XULLO TIVO LUGAR O REMONTE DO ULLA DENTRO DA RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA. OS MEDIOS NON RECOLLERON A PARTICIPACI?N DE NINGUNHA AUTORIDADE DO CONCELLO DE PONTECESURES NESE EVENTO. PARTICIPOU ALG?N MEMBRO DO EQUIPO DE GOBERNO??? O CONCELLO DE PONTECECESURES PAGA RELIXIOSAMENTE AS CUOTAS Á FUNDACION RUTA XACOBEA, NON OBSTANTE O PROTAGONISMO DE PONTECESURES NOS ACTOS ? COMO MOITO TESTIMONIAL? EXISTE ALGUN CONTACTO COA FUNDACI?N RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA PARA RECLAMAR MAIS PROTAGONISMO NESES ACTOS ????
  3. ESTE ANO AS BRIGADAS CONTRAINCENDIOS TAMEN SE CONSTITUIRON FORA DO CONVENIO QUE ASINOU A MANCOMUNICADE DE ULLA-UMIA???? CAL FOI O SALDO (INGRESOS POR SUBVENCI?NS DE MEDIO RURAL- GASTOS DA POSTA EN MARCHA DAS BRIGADAS) NA ANTERIOR CONVOCATORIA??? COMPENSOU A SUBVENCI?N RECIBIDA DA XUNTA OS GASTOS OCASIONADOS POLA POSTA EN MARCHAS DAS BRIGADAS OU TIVO UN COSTE A?ADIDO PARA O CONCELLO..?? QUE FORMACI?N RECIBIRON OS INTEGRANTES DAS BRIGADAS PREVIA INCORPORACI?N ? POSTO??? QUE ENTIDADE FORMATIVA A IMPARTEU?.??? QUEN LEVOU A CABO OS RECONOCIMIENTOS M?DICOS?.??
  4. COMPROBAMOS QUE SE ADQUIRE MATERIAL INFORMÁTICO A UNHA EMPRESA UBICADA EN PONTEVEDRA (COMO SE NON TIVERAMOS NO NOSO CONCELLO PROVEERORES DESE TIPO DE MATERIAL?) , EN CONCRETO A COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB DE CAPACIDADE CADA UN. CAL FOI O DESTINO DE ESOS DISCOS EXTERNOS?.??? HABITUALMENTE ESTE TIPO DE DISPOSITIVOS SON EMPREGADOS PARA COPIAS DE SEGURIDADE EXTERNAS. SALE ALGUNHA VEZ DAS OFICINAS DO CONCELLO INFORMACI?N RELATIVA A EXPEDIENTES ETC. EN ALGUN TIPO DE SOPORTE??? OU O QUE ? O MESMO?. CUMPLE O CONCELLO DE PONTECESURES COA Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos E CO Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre polo que se aproba o Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal .??
  5. EXISTE UN PRIMEIRO PAGO DE 2.057,00 ? A UNHA CONSULTORA (DUN COSTE TOTAL DE 5.000? ¿?) PARA A REALIZACI?N DUNHA RELACI?N DE POSTOS DE TRABALLO. NOUTRAS OCASI?NS XA TEMOS COMENTADO O INNECESARIO DE GASTAR 5.000 ? NUNHA CONSULTORA QUE DIGA CALES SON OS COMETIDOS DE CADA TRABALLADOR E A RETRIBUCI?NS CORRESPONDENTES POLO SEU TRABALLO. ¿EN QU? SITUACI?N ACTUAL SE ENCONTRA A ELABORACI?N DE ESA RELACI?N DE POSTOS DE TRABALLO??? ¿ CALES SON AS PREVISI?NS QUE SE MANEXAN EN CASTO A COSTES SALARIAIS UNHA VEZ FEITA ESA RTP?.?? ¿ MAYORES GASTOS SALARIAIS?IGUAIS?.?? MENORES????
  6. NO CAMI?O DE SAN XULIAN APARECEN VARIAS TAPAS DE ALCANTARILLADO MARCADAS CON SPRAY VERDE?. A QUE ? DEBIDO???… SUSTITUCI?N? ¿? MALA COLOCACI?N???
  7. EN QUE FASE DE ELABORACI?N POR PARTE DO EQUIPO DE GOBERNO ESTÁ O REGLAMENTO DE PARTICIPACI?N CIDADÁ PROMETIDO?.? MÁXIME CANDO EXISTE UNHA CONCELLERÍA CUIO TITULAR ? O SR. JANEIRO QUE TEN O NOME DE ??PARTICIPACION CIDADÁN??? ¿ SUPORÁ TAMEN ESA PARTICIPACI?N CIDADAN QUE SE CONTARÁ NO SALON DE PLENOS CON MEGAFONÍA QUE FUNCIONE ADEMÁIS DE PARA AS VODAS E TOMAS DE POSESI?N PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DOS PLENOS?.??

 

 

RUEGOS.

 

UNICO: EN RELACI?N CO CAMI?O DE SAN XULIAN EXISTEN MARCAS DE PINTURA FOSFORITA EN MUROS DE PEDRA DOS CIERRES DAS CASAS A AMBAS MARXES DO CAMI?O ASÍ COMO EN BORDILLOS. ROGAMOS QUE A EMPRESA ADXUDICATARIA DAS OBRAS REPO?A ? ESTADO ANTERIOR OS MUROS E BORRE AS PINTADAS DAS COTAS QUE APARECEN NA ACTUALIDADE.

 

O PP de Pontecesures critica a lamentable xestión do parque móvil municipal.

No que levamos de lexislatura  o goberno local de Pontecesures ten gastado máis de 26.000 ? en reparacións en pouco máis de media ducia de vehículos municipales e un ciclomotor, reparacións levadas a cabo na súa mayoría por unha única empresa,  algún vehículos como a furgoneta de obras Iveco leva gastado case 9.000 ? en reparacións, máís do seu valor de mercado?  Se en Xuño do 2012 o Partido Popular destapara o escándalo de que a inmensa maioría dos vehículos municipais carecián de ITV ó día e que se destinaban algúns deles a traslado de nenos e resto de usuarios a competicións deportivas carecendo da preceptiva inspección técnica que garantira a súa seguridade, non deixa de ser menos insólito as cantidades que se empregan no seu mantemento e reparacións

Trátase de vehículos alguns deles que xa levaban a cabo outros cometidos hai anos no concello, tales como vehículos de Protección Civil etc e que se lle teñen dado outros usos polo actual goberno, pasando a servir de vehículos de apoio ás brigadas de obras ou para o traslado de persoal que eventualmente realiza traballos nos distintos postos dos últimos plans de emprego da Deputación.

Son vehículos anticuados, con máis de 10 anos de antiguedade algún deles, ineficaces no consumo de combustible e pouco axeitados os usos actuais. Nalgúns casos dase a insólita circunstancia que no que vai de lexislatura tense gastado na reparación nalgún deles o equivalente ó seu valor de mercado, e noutros esta cantidade gastada en reparacións multiplica por dous o seu valor venal.

Juan Manuel Vidal Seage

Portavoz PP Pontecesures.VEHICULOS MUNICIPALES JPG