PREGUNTAS FORMULADAS POLO PARTIDO POPULAR NO PLENO DE HOXE 27/07/2015

Publicado por populares de Pontecesures en

Estas foron as preguntas formuladas no Pleno de hoxe, algunhas contestadas directamente, outras por interpelación.

PREGUNTAS PLENO 27/07/2015 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

  1. VERIFICAMOS NOS DECRETOS QUE EXISTEN DOUS MANDAMENTOS DE PAGO Á EMPRESA CONSERCAA, S.L. (CAAMA?O) UNHA POR IMPORTE DE 532,40 ? EN CONCEPTO DE MESA DE GRANITO DE 325X110X10 E DOUS BANCOS DE 325X30X8 E OUTRA DE 163,35? EN CONCEPTO DE CARGA, TRANSPORTE E COLOCACI?N DUNHA MESA E DOUS BANCOS EN CARREIRAS. SENDO COMO FOI PRESENTADO UN ORZAMENTO PREVIO POR PARTE DA EMPRESA CONSERCAA,S.L. E TAMEN UNHA VISITA PREVIA DO CONCELLEIRO DE OBRAS E DO ARQUITECTO MUNICIPAL, FOI ESTA OBRA INICIADA Á INSTANCIA DO CONCELLO OU FOI UNHA DEMANDA DOS VECI?OS..??. A SEGUNDA FACTURA FALA DE COLOCACI?N DA MESA? INCLUE HORAS DE OPERARIOS DA PROPIA EMPRESA NA COLOCACI?N (NON ENTENDIDA COMO DESCARGA UNICAMENTE) OU EXISTEN HORAS EXTRAS (BEN ESTRUCTURALES OU DE FORZA MAIOR) DE PERSONAL DO CONCELLO PARA A COLOCACI?N DO DEVANDITO MOBILIARIO?? CONTEMPLASE SEGUIR O EXEMPLO LEVADO A CABO EN CARREIRAS NOUTROS PARQUES OU EMPRAZAMENTOS DO CONCELLO?.?
  2. O PASADO DIA 18 DE XULLO TIVO LUGAR O REMONTE DO ULLA DENTRO DA RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA. OS MEDIOS NON RECOLLERON A PARTICIPACI?N DE NINGUNHA AUTORIDADE DO CONCELLO DE PONTECESURES NESE EVENTO. PARTICIPOU ALG?N MEMBRO DO EQUIPO DE GOBERNO??? O CONCELLO DE PONTECECESURES PAGA RELIXIOSAMENTE AS CUOTAS Á FUNDACION RUTA XACOBEA, NON OBSTANTE O PROTAGONISMO DE PONTECESURES NOS ACTOS ? COMO MOITO TESTIMONIAL? EXISTE ALGUN CONTACTO COA FUNDACI?N RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA PARA RECLAMAR MAIS PROTAGONISMO NESES ACTOS ????
  3. ESTE ANO AS BRIGADAS CONTRAINCENDIOS TAMEN SE CONSTITUIRON FORA DO CONVENIO QUE ASINOU A MANCOMUNICADE DE ULLA-UMIA???? CAL FOI O SALDO (INGRESOS POR SUBVENCI?NS DE MEDIO RURAL- GASTOS DA POSTA EN MARCHA DAS BRIGADAS) NA ANTERIOR CONVOCATORIA??? COMPENSOU A SUBVENCI?N RECIBIDA DA XUNTA OS GASTOS OCASIONADOS POLA POSTA EN MARCHAS DAS BRIGADAS OU TIVO UN COSTE A?ADIDO PARA O CONCELLO..?? QUE FORMACI?N RECIBIRON OS INTEGRANTES DAS BRIGADAS PREVIA INCORPORACI?N ? POSTO??? QUE ENTIDADE FORMATIVA A IMPARTEU?.??? QUEN LEVOU A CABO OS RECONOCIMIENTOS M?DICOS?.??
  4. COMPROBAMOS QUE SE ADQUIRE MATERIAL INFORMÁTICO A UNHA EMPRESA UBICADA EN PONTEVEDRA (COMO SE NON TIVERAMOS NO NOSO CONCELLO PROVEERORES DESE TIPO DE MATERIAL?) , EN CONCRETO A COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB DE CAPACIDADE CADA UN. CAL FOI O DESTINO DE ESOS DISCOS EXTERNOS?.??? HABITUALMENTE ESTE TIPO DE DISPOSITIVOS SON EMPREGADOS PARA COPIAS DE SEGURIDADE EXTERNAS. SALE ALGUNHA VEZ DAS OFICINAS DO CONCELLO INFORMACI?N RELATIVA A EXPEDIENTES ETC. EN ALGUN TIPO DE SOPORTE??? OU O QUE ? O MESMO?. CUMPLE O CONCELLO DE PONTECESURES COA Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos E CO Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre polo que se aproba o Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal .??
  5. EXISTE UN PRIMEIRO PAGO DE 2.057,00 ? A UNHA CONSULTORA (DUN COSTE TOTAL DE 5.000? ¿?) PARA A REALIZACI?N DUNHA RELACI?N DE POSTOS DE TRABALLO. NOUTRAS OCASI?NS XA TEMOS COMENTADO O INNECESARIO DE GASTAR 5.000 ? NUNHA CONSULTORA QUE DIGA CALES SON OS COMETIDOS DE CADA TRABALLADOR E A RETRIBUCI?NS CORRESPONDENTES POLO SEU TRABALLO. ¿EN QU? SITUACI?N ACTUAL SE ENCONTRA A ELABORACI?N DE ESA RELACI?N DE POSTOS DE TRABALLO??? ¿ CALES SON AS PREVISI?NS QUE SE MANEXAN EN CASTO A COSTES SALARIAIS UNHA VEZ FEITA ESA RTP?.?? ¿ MAYORES GASTOS SALARIAIS?IGUAIS?.?? MENORES????
  6. NO CAMI?O DE SAN XULIAN APARECEN VARIAS TAPAS DE ALCANTARILLADO MARCADAS CON SPRAY VERDE?. A QUE ? DEBIDO???… SUSTITUCI?N? ¿? MALA COLOCACI?N???
  7. EN QUE FASE DE ELABORACI?N POR PARTE DO EQUIPO DE GOBERNO ESTÁ O REGLAMENTO DE PARTICIPACI?N CIDADÁ PROMETIDO?.? MÁXIME CANDO EXISTE UNHA CONCELLERÍA CUIO TITULAR ? O SR. JANEIRO QUE TEN O NOME DE ??PARTICIPACION CIDADÁN??? ¿ SUPORÁ TAMEN ESA PARTICIPACI?N CIDADAN QUE SE CONTARÁ NO SALON DE PLENOS CON MEGAFONÍA QUE FUNCIONE ADEMÁIS DE PARA AS VODAS E TOMAS DE POSESI?N PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DOS PLENOS?.??

 

 

RUEGOS.

 

UNICO: EN RELACI?N CO CAMI?O DE SAN XULIAN EXISTEN MARCAS DE PINTURA FOSFORITA EN MUROS DE PEDRA DOS CIERRES DAS CASAS A AMBAS MARXES DO CAMI?O ASÍ COMO EN BORDILLOS. ROGAMOS QUE A EMPRESA ADXUDICATARIA DAS OBRAS REPO?A ? ESTADO ANTERIOR OS MUROS E BORRE AS PINTADAS DAS COTAS QUE APARECEN NA ACTUALIDADE.

 


0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.