Danos polos incendios forestais en Pontecesures.

Como todos coñecemos o monte municipal Salgueiras-Lagoa quedou totalmente arrasado polos incendios. Atravesa o monte dende a Fonte de Grobas unha conducción municipal de augas. Son augas subterráneas que baixan por gravidade ata a ETAP e son utilizadas, sobre todo no inverno, para subministro da poboación cun considerable aforro de enerxía xa que en varias épocas do ano non é necesario bombear auga do canle dende o río Ulla.
A ACP solicita que se comproben os danos ocasionados polos lumes nesta traída (tubarías, minas, etc..) e que se soliciten, ó abeiro da orde que acaba de aprobar a Xunta, os investimentos oportunos para que teñamos unha instalación en perfectas condicións de uso.
Por outra banda, teño que informar publicamente que a alcaldesa en funcións Maribel Castro non inclueu na orde do día do pleno ordinario que se celebrará ás 21 horas do mércores 30 de agosto a moción presentada por este grupo para solicitar a Madio Rural un tractor para a prevención e extinción de incendios forestais. De novo se prexudica á ACP ignorando as súas iniciativas. Parece ser que hai algunha nova relacionada con este tema e que coñece o goberno municipal.
Por suposto este concelleiro non foi informado para nada e non entende como non se inclúen as mocións que presenta. No debate do documento é onde deben plantexarse polos grupos outras informacións ou novas que se coñezan relacionadas coa petición do tractor.
Parece que a alcaldesa en funcións segue a táctica do alcalde titular que é ignora por completo ós membros da oposición e obstruir o dereito á información que teñen.

Pontecesures, 26.08.06
Luis Angel Sabariz Rolán
Concelleiro ACP de Pontecesures

A ACP critica que se perdeu unha cantidade importante de subvención para contratar máis traballadores.

Mediante os programas de fomento de emprego 2006 a Consellería de Traballo concedeu subvencións a tódolos concellos de Galicia e así Pontecesures percibeu 136.738 ? para contratar a 10 traballadores (peóns, administrativos, limpadores e ordenanza). Esta cantidade resulta moi baixa comparada con outros concellos da zona e así por exemplo Catoira, con pouca máis poboación, percibeu 276.000 ? para contratar 24 traballadores.
Fixéronse as averiguacións oportunas e resulta que a Pontecesures non lle asignaron máis cantidade porqué non o pideu. Díronlle todo o que solicitou resultando sorprendente que coas necesidades que temos nos diferentes servizos e có paro existente no municipio se pedira tan pouco persoal.
Esta agrupación quere denunciar a incompetencia do alcalde e do seu grupo de goberno nestas cuestións de persoal e nas solicitudes que se fan para o fomento do emprego. En anos anteriores se preparaban moito mellor estos temas con numerosas consultas e entrevistas coa administración autonómica analizando as necesidades do concello. Este ano non se fixo nada aínda que era clarísimo que coa desaparición do programa «Labora» ía haber moitos máis cartos para este programa.
E particularmente triste a desidia do alcalde neste tema pola súa condición ademáis de xefe de persoal. Coa súa actuación perdeuse unha cantidade importante para contratar máis persoal (considero polo baixo que alomenos teríamos uns 70.000 ? máis para outros 7 traballadores). E moi doado dicir que os proxectos non saen adiante por culpa da oposición. Esta perda de fondos para o concello é un prexuizo tremendo pola irresponsabilidade dun alcalde e dun grupo de goberno que non se preocupa para nada destas cuestións tan importantes.

Pontecesures, 24 de agosto de 2006
Luis Angel Sabariz Rolán
Concelleiro da ACP de Pontecesures

Los atascos obligan a emplear más de 70 minutos en el viaje de Cesures a O Grove

Ni el mal tiempo fue capaz de aliviar los atascos en la semana más crítica del año en la ría de Arousa. Con motivo de la festividad del 15 de agosto, las fiestas de San Roque en Vilagarcía y otras muchas citas culturales y gastronómicas que se celebran en la ría, el tránsito en la antigua carretera C-550 se convirtió casi en tarea imposible para los veraneantes y playeros que evitan la vía de O Salnés porque su objetivo está en las playas y en los pueblos que jalonan el vial que discurre a lo largo de una de las más apreciadas costas.

Los límites de velocidad, el tráfico y las rotondas convierten en un suplicio el viaje por la orilla sur de la ría de Arousa. A lo largo de la última semana fue necesario invertir algo más de setenta minutos en el recorrido que va desde Cesures hasta O Grove, y que traducido a kilómetros se queda en 65. Es decir, la velocidad media en el tramo es inferior a los 50 kilómetros por hora.

(más…)

A ACP solicita que sexa limpado a fondo o camiño do Caleixón.

No día de hoxe solicitouse á alcaldesa en funcións Maribel Castro que se limpe a fondo en Porto o camiño do Caleixón que une a rúa Carlos Maside coa rúa Portarraxoi polo Agro do Muíño. Este camiño peonil está en deficientes condicións e utilízano frecuentemente os veciños de Porto.
Tamén no mesmo escrito solicitouse a limpeza do Cristo da praza dos Valeiros tenda en conta que nesta semana celébranse as festas de Porto.

Sabariz denuncia discriminación de familiares suyos en la selección de trabajadores.

El pasado lunes 14 se celebraron en la Casa Consistorial de Pontecesures las entrevistas con las personas enviadas por la Oficina de Empleo de Vilagarcía para seleccionar a los trabajadores a contratar dentro de los programas de fomento de empleo 2006 de la Consellería de Traballo. Los entrevistadores fueron el alcalde, el concejal Baliñas y las concejalas Maribel Castro y Margarita García Castro.
Una de las subvenciones es para contratar, por 8 meses, un ordenanza para los edficios municipales y para este puesto fueron eviados 6 trabajadores para la entrevista del día 14 dándose la circunstancia de que 5 personas no residían en Pontecesures y la única residente era Angeles Barreiro Ferro. Con carácter general el Ayuntamiento, sobre todo para estos puestos para los que no se precisa una formación específica, siempre seleccionó a trabajadores del municipio para fomentar el empleo en el mismo y valorando que es mejor conocer el término municipal y al vecindario para prestar como ordenanza un mejor servicio a los ciudadanos.

(más…)