PROGRAMA DEPOTERMAL 2016 da Deputación de Pontevedra: Programa de asistencia diaria a balnearios e Programa termal con pernoctación.

depotermal banner

Poderán beneficiarse deste plan termal as persoas empadroadas na provincia de Pontevedra que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade do plan e que cumpran algún dos seguintes requisitos:

a) Ser nacidos antes de 1966, feito que deberá acreditar cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI) ou Número de Identidade de Estranxeiro (NIE) segundo o caso.

b) Ser pensionista, para o que deberán achegar unha fotocopia do certificado correspondente.

c) Precisar dun respiro familiar, o que se acreditará mediante un informe do traballador/a social dos servizos sociais comunitarios básicos.

No caso de parellas que desexen participar no plan xuntos, é preciso que as dúas persoas cumpran os requisitos esixidos nestas bases.

Para máis información e presentación de solicitudes no Servizo Social Comunitario deste concello os luns de 11.00 a 15.00 horas e o martes de venres de 9.00 a 14.00 horas.

Bando DEPOTERMAL 2016

Bases DEPOTERMAL 2016

Formulario de solicitude DEPOTERMAL 2016

La oposición de Padrón tumba el plan de obras, de 143.000 euros.

antonio

Dos meses después de la ruptura del pacto de gobierno del Concello de Padrón, el ejecutivo del PP, que se quedó en minoría con 5 de los 13 concejales de la corporación, no logró el apoyo del resto de los grupos para un plan de obras por importe de más de 143.000 euros, con cargo a la Diputación.

ADVERTISEMENT

El gobierno de Antonio Fernández sometió a aprobación del pleno los proyectos propuestos para reparar el pavimento de las calles Noirmoutier y Mollet del Vallés, además de las inmediaciones del centro de salud. Otra de las obras previstas es reparar una cuneta en el acceso a Cruces, reparación del saneamiento en Muíños y mejora de un camino en la parroquia de Carcacía.

No obstante, mientras el edil de Cidega se abstuvo en la votación, PSOE, PGD CIPa y BNG votaron en contra de las obras, pese a que consideran que «son necesarias». Los portavoces de los cuatro grupos de la oposición coincidieron en argumentar su voto en contra en dos motivos, principalmente. El primero, que el gobierno local no les dio «participación» a la hora de decidir las obras a ejecutar y, en segundo, que las actuaciones propuestas no son las «máis urxentes» y «prioritarias» que necesitan los vecinos.

En este sentido, los portavoces de PSOE, PGD, CIPa y BNG coincidieron, además, en que, en estos tiempos de menos recursos económicos, hay que apostar por obras que «beneficien ao maior número posible de veciños» y no solo a unos pocos, como dicen que sucede con las incluidas en el plan. Tanto el alcalde Antonio Fernández como el concejal de área José Ramón Pardo reconocieron que hay muchas obras que son necesarias pero que las propuestas son las que cuentan con todos los permisos sectoriales para poder ser ejecutadas. Ambos desmintieron las acusaciones de la oposición de que las actuaciones pretenden favorecer «aos amigos» e insistieron en que «son obras de interese xeral».

El alcalde también envió un mensaje a los ediles del grupo que fue su socio de gobierno, el PGD, al que le dijo que «conocía perfectamente este plan e puido facer aportacións ao mesmo», pero optó por «salir do goberno». No obstante, el partido galleguista aseguró que ninguna de las obras incluidas fueron propuestas por su grupo.

Al término del pleno, el alcalde aseguró que «hoxe gañou a oposición, pero perdeu o pobo», una vez que, sin la aprobación del pleno, no puede presentar los proyectos en la Diputación y el plazo concluye el lunes.

«As obras son de interese xeral, pero hoxe gañou a oposición e perdeu o pobo de Padrón»

La Voz de Galicia

Contestación ao Sr. Sabariz respecto a rúa Dr. Mosquera

? indignante que sexa o Sr Sabariz precisamente, Concelleiro de Infraestruturas na anterior lexislatura, quen critique o abandono da Rúa Dr. Mosquera.

Actualmente, as canalizacións de abastecemento están nun estado moi precario. Trátase de tubos de fibrocemento con moita antigüidade e sometidos  a unha importante presión, o que fai que sufran roturas con moita frecuencia. Esta situación tradúcese na necesidade de realizar constantes reparacións que supoñen non só un custo económico moi elevado, senón tamén unas interrupcións periódicas no servizo de abastecemento a unha parte importante da poboación do municipio.

 

Pero tamén é certo que isto xa sucedía na lexislatura anterior e o concelleiro de infraestruturas daquela non fixo nada, e iso que polo plan E lle foron concedidos ao Concello entre o Estado e a Deputación sobre  1,5 millóns de euros, dos cales nin un euro foi adicado a solucionar as deficiencias na rúa Dr Mosquera. Pero non só na rúa Dr. Mosquera, senón que ningunha das rúas das zonas rurais viron un euro de dita subvención. Vostedes si tiñan abnadoada a zona rural do pobo cando si había subvencións.

 

Pero que vostedes non fixesen nada non é escusa para non actuar. Non é certo que para o actual equipo de goberno non sexa una prioridade o arranxo da rúa Dr. Mosquera,  xa que o ano pasado se pediu unha subvención para ??Renovación das redes de abastecemento e saneamento na rúa Doctor Mosquera? ao Fondo de Compensación Ambiental da Consellería de Vicepresidencia, Administracións Públicas e Xustiza  por un importe de 40.000?. Por desgraza, esa subvención non foi concedida, polo que o actual equipo de goberno xa está buscando solucións para en breve poder arranxar non só a rúa Dr. Mosquera senón tamén o lamentable estado dalgunhas rúas do rural nas que é practicamente imposible circular por elas.

 

Un evento con chicas en bikini y otro con cubatas causan malestar en Padrón.

scale.php

El PSOE dice que el Concello se prestó a anunciar un show sexista y una fiesta de la juventud con bebidas alcohólicas.

Un espectáculo «lava motos» con chichas en bikini adecentando máquinas de dos ruedas o el anuncio de una fiesta de la juventud con cantina a precios populares de dos copas a seis euros, por ejemplo. Son dos eventos anunciados por el Concello de Padrón, en el primer caso a través del área de Turismo y, en el segundo, con la colaboración de la de Festexos, y sobre ello cargó ayer duramente el grupo socialista de Padrón, que «rexeita» este tipo de actividades.

De acuerdo con este partido, que un «Concello sexa partícipe, nos tempos que corren, nun espectáculo machista de dúas mulleres en bikini lavando algunha que outra moto é intolerable». Y lo es más, añade, el secretario de organización local del PSOE de Padrón, Alberto Piñeiro, después de que la concejala de Cultura y Turismo escriba en las redes sociales sobre «igualdade e o respeto que se lle ten que ter as mulleres». Sobre el espectáculo lava motos, el grupo socialista precisa que «algúns membros do equipo de goberno o presenciaron».

Y si «esto non fora xa bastante vergoñento», el PSOE habla de la próxima fiesta de la juventud que se celebra el sábado 22 en Extramundi, organizada por el Club Deportivo Sar. En el cartel anunciador, en el que figura la colaboración del Concello, se anuncia la existencia de cantina con precios populares, «un cubalibre, 3,5 euros; dous, 6 euros». Para el grupo socialista esto es muy grave y más si se tiene en cuenta que «non fai moito o Concello de Padrón deixou de participar no plan de prevención das drogodependencias» y de fomento de hábitos de vida saludable, dirigido a la juventud.

«Ao goberno bipartito non lle debeu parecer o suficientemente importante dito plan e retirou a aportación económica que tiña asignada, polo visto para aforrar». Ello contrasta, según el PSOE, con la disponibilidad que parece tener ahora para colaborar con esta fiesta con alcohol por lo que entiende que es una «cuestión de prioridades».

El Concello asegura que «non é o promotor de ningunha das dúas actividades, tan só cedeu espazos públicos para a celebración, a petición dos organizadores». En el caso del espectáculo sexista, incluso envió una carta al club organizador advirtiéndolo de que no los consentirá.

LA VOZ DE GALICIA, 13/06/13

«Somos moi localistas, deberiamos intentar agrupar a maior parte de servizos».

Valga pode presumir de ter unhas contas bastante saneadas en comparación con outros concellos de ao redor. «Non quero dicir que eu sexa o mellor xestor que pode ter Valga, pero os concellos que non temos problemas de liquidez é porque axustamos os gastos e os ingresos», di o alcalde. Con todo, Valga non deixa de ter problemas. Os principais son o pago de máis de 644.700 euros ao Estado en concepto de devolución dos tributos e a débeda de case 800.000 euros que lle reclama o Concello ao Adif polas obras feitas para eliminar os pasos a nivel na vía do tren. Estas rémoras van minguar, e moito, a capacidade de gasto e investimento para o 2012. O que non vai haber, sostén José María Bello Maneiro, é subida de taxas ou impostos no 2012.

-¿Como van repercutir os recortes orzamentarios en Valga?
-No vindeiro ano vanse manter todo tipo de servizos. As previsións que estamos recompilando para iniciar a redacción dos vindeiros presupostos prevé o mantemento de todos eles.

-Pero dalgún sitio haberá que quitar.
-Haberá que ir eliminando algunha cousa, pero as básicas, como a educación e servizos sociais, vanse seguir mantendo porque entendemos que son prioritarias. Haberá que adaptarse ás circunstancias.

-Por de pronto, xa teñen paralizada a construción do edificio de usos administrativos por falta de cartos…
-Si, porque o edificio administrativo non é prioritario. Aínda que no Concello esteamos apretados, podemos traballar. Pero o resto das obras, sobre todo as de saneamento, vanse manter.
-¿Non cre que quizais se gastou moito en cemento nos últimos anos en detrimento de inversión produtiva?
-Houbo momentos como cando foi co Plan E que si se gastou en cemento, en obras que non eran prioritarias, pero había que gastar eses cartos porque senón os concellos os perdían.

-Fálase moito da necesidade de reformar o sistema de financiamento local, ¿que opina?
-Eu son partidario de que ten que haber un cambio. Os concellos teñen que ter outras aportacións. Na participación dos tributos do Estado hai que subir a porcentaxe. O que non ten sentido é dar servizos para os que os concellos non teñen competencias, como os servizos sociais. Nós, por exemplo, temos o centro de discapacitados desde hai anos, cando esta non é unha competencia do concello. Estamos dando servizos que son da Xunta ou do Estado. Outro exemplo é o da educación, onde asumimos os gastos de mantemento dos edificios, e conserxes…, sen ter competencias.

-¿Como ve a fusión de concellos?
-Iso é un tema bastante delicado. Somos moi localistas, e cada un de nós defendemos a capa e espada o noso territorio. Pero se as cousas están como están hai que ir reducindo persoal, e para reducir funcionarios sería necesario xuntar concellos, e especialmente aqueles de cen ou douscentos habitantes.

-Falando de fusións, a experiencia da Mancomunidade do Ulla non resultou moi ben…
-Eu teño experiencia de ter sido oitos anos presidente, e remítome a que somos moi localistas, e creo que non é positivo. Debemos intentar agrupar servizos, pero os alcaldes teñen que ter un compromiso serio de pagos e aportacións, non vale de nada mancomunar servizos se un non fai aportes, iso é o que provoca os problemas económicos.
«Haberá que eliminar gastos, pero en educación e servizos sociais vanse manter»
«Con plan E se gastou en cemento para obras que non eran prioritarias»

30/9/2011 – + Enviar Imprimir Volver Valoración de la noticia 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , (0 votos) Envíando datos… Espere, por favor. Gracias. Valga pode presumir de ter unhas contas bastante saneadas en comparación con outros concellos de ao redor. «Non quero dicir que eu sexa o mellor xestor que pode ter Valga, pero os concellos que non temos problemas de liquidez é porque axustamos os gastos e os ingresos», di o alcalde. Con todo, Valga non deixa de ter problemas. Os principais son o pago de máis de 644.700 euros ao Estado en concepto de devolución dos tributos e a débeda de case 800.000 euros que lle reclama o Concello ao Adif polas obras feitas para eliminar os pasos a nivel na vía do tren. Estas rémoras van minguar, e moito, a capacidade de gasto e investimento para o 2012. O que non vai haber, sostén José María Bello Maneiro, é subida de taxas ou impostos no 2012.

-¿Como van repercutir os recortes orzamentarios en Valga?
-No vindeiro ano vanse manter todo tipo de servizos. As previsións que estamos recompilando para iniciar a redacción dos vindeiros presupostos prevé o mantemento de todos eles.

-Pero dalgún sitio haberá que quitar.
-Haberá que ir eliminando algunha cousa, pero as básicas, como a educación e servizos sociais, vanse seguir mantendo porque entendemos que son prioritarias. Haberá que adaptarse ás circunstancias.

-Por de pronto, xa teñen paralizada a construción do edificio de usos administrativos por falta de cartos…
-Si, porque o edificio administrativo non é prioritario. Aínda que no Concello esteamos apretados, podemos traballar. Pero o resto das obras, sobre todo as de saneamento, vanse manter.
-¿Non cre que quizais se gastou moito en cemento nos últimos anos en detrimento de inversión produtiva?
-Houbo momentos como cando foi co Plan E que si se gastou en cemento, en obras que non eran prioritarias, pero había que gastar eses cartos porque senón os concellos os perdían.

-Fálase moito da necesidade de reformar o sistema de financiamento local, ¿que opina?
-Eu son partidario de que ten que haber un cambio. Os concellos teñen que ter outras aportacións. Na participación dos tributos do Estado hai que subir a porcentaxe. O que non ten sentido é dar servizos para os que os concellos non teñen competencias, como os servizos sociais. Nós, por exemplo, temos o centro de discapacitados desde hai anos, cando esta non é unha competencia do concello. Estamos dando servizos que son da Xunta ou do Estado. Outro exemplo é o da educación, onde asumimos os gastos de mantemento dos edificios, e conserxes…, sen ter competencias.

-¿Como ve a fusión de concellos?
-Iso é un tema bastante delicado. Somos moi localistas, e cada un de nós defendemos a capa e espada o noso territorio. Pero se as cousas están como están hai que ir reducindo persoal, e para reducir funcionarios sería necesario xuntar concellos, e especialmente aqueles de cen ou douscentos habitantes.

-Falando de fusións, a experiencia da Mancomunidade do Ulla non resultou moi ben…
-Eu teño experiencia de ter sido oitos anos presidente, e remítome a que somos moi localistas, e creo que non é positivo. Debemos intentar agrupar servizos, pero os alcaldes teñen que ter un compromiso serio de pagos e aportacións, non vale de nada mancomunar servizos se un non fai aportes, iso é o que provoca os problemas económicos.
«Haberá que eliminar gastos, pero en educación e servizos sociais vanse manter»
«Con plan E se gastou en cemento para obras que non eran prioritarias».

LA VOZ DE GALICIA, 30/09/11

Competencia expedienta a la concesionaria del tanatorio por prácticas contra el libre mercado.

Protesta que llevaron a cabo empresas funerarias en Valga a comienzos de julio.

El Consello Galego da Competencia, organismo perteneciente a la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, abrió un expediente sancionador a la Unión Temporal de Empresas (UTE) concesionaria del tanatorio municipal de Valga al entender que puede estar infringiendo la ley y atentando contra el libre mercado. El expediente se incoó el pasado 7 de septiembre a través de una resolución firmada por el subdirector xeral de Investigación, Antonio López Miño, en respuesta a una denuncia presentada en el mes de mayo por el presidente de la Asociación de Empresarios de Pompas Fúnebres de la provincia de Pontevedra, David López Martínez, contra el Concello y la propia UTE, que está formada por las compañías Pompas Fúnebres de Padrón y Ambulancias Iria Flavia. Las prácticas restrictivas de la competencia que denunciaba este colectivo consistían en la presunta negativa de la concesionaria a permitir el acceso y uso de las salas del tanatorio a otras empresas funerarias.
La demanda propició que el Consello Galego da Competencia iniciase un proceso de información reservada durante el que este organismo halló ??indicios racionais? de infracción y de una conducta prohibida por la normativa de defensa de la competencia. De ahí que se abra a la concesionaria del tanatorio un expediente sancionador que recae sobre la UTE en la persona de su gerente único, Félix Camiña Blanco. Además, las actuaciones podrían afectar también a cualquier otra persona o entidad que pueda aparecer vinculada con los hechos denunciados.

El instructor del expediente, que se prolongará por un plazo de doce meses, será el subdirector de Investigación, Antonio López Miño, mientras que adquieren la condición de interesados el Concello de Valga, por ser la administración concedente, y los empresarios de servicios funerarios a los que presuntamente se les denegó la posibilidad de operar en el tanatorio construido con fondos del Plan E en el lugar de Beiro (Cordeiro). Durante la instrucción del expediente estas partes interesadas podrán formular alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que estimen pertinentes. También se les facilitará el acceso al expediente en las dependencias del Consello Galego da Competencia. Contra la resolución por la que se incoa el expediente sancionador no cabe recurso, puesto que se trata de un acto de trámite no impugnable.

Este es el segundo expediente sancionador que se abre contra la adjudicataria del tanatorio en poco más de un mes. El primero fue incoado por el Concello el pasado 5 de agosto también a raíz de una denuncia de una empresa del sector, que puso de manifiesto que la UTE concesionaria negó un servicio de velatorio a la compañía Pompas Fúnebres Europeas. Estas resoluciones llegan después de muchos meses de quejas y denuncias públicas por parte de la asociación que preside David López sobre supuestas prácticas abusivas y contra el libre mercado. Las protestas tuvieron su punto álgido con la manifestación de coches fúnebres celebrada a comienzos de julio y que concluyó con la escenificación de un velatorio a las puertas de la Casa Consistorial.

DIARIO DE AROUSA, 14/09/11