Pontecesures recibirá axudas europeas destinadas a sistemas sostibles de xestión da auga

O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) concedeu subvencións a proxectos en 8 concellos da man da Deputación de Pontevedra. Son 692.300 euros que chegarán a Pontecesures, O Grove, Meis, Barro, Marín, Nigrán, Ponteareas e A Cañiza para implantar sistemas sostibles de xestión da auga que permitirán un aforro enerxético do 28%. 

As actuacións teñen un orzamento total de 865.380 euros polo que o IDAE asume o 80% do coste. O orzamento restante está financiado pola Deputación con 78.090 euros (9%) e os concellos con 94.990 euros (11%).

Realizaranse actuacións como o cambio de bombas de impulsión de auga ou a instalación de variadores de frecuencia nas súas Estacións Depuradoras de Augas Residuais (EDAR) e Estacións de Bombeo de Augas Residuais (EBAR).

Con esta subvención, as axudas concedidas polo IDAE no que vai de ano e xestionadas pola Deputación chegan aos 7,4 millóns de euros, destinados a 33 concellos da provincia e unha entidade local. 

Pontevedra Viva

La Xunta colabora con el ayuntamiento de Pontecesures en la mejora del parque infantil Vicente Moure

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, comprobó hoy los trabajos financiados en el marco de la Orden de Infraestructuras de uso público con una ayuda de cerca de 34.000 euros

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, acompañada del delegado territorial de la Xunta, Luis López, comprobó hoy los trabajos realizados en el Ayuntamiento de Pontecesures para la mejora del parque infantil Vicente Moure, actuación con la que la Xunta colabora con una aportación de cerca de 34.000 euros en el marco de la Orden de Infraestructuras de uso público.

Natalia Prieto indicó que, con esta actuación, se pretende la mejora de uno de los parques infantiles con más uso del municipio en un ayuntamiento con una numerosa población infantil que precisa de espacios de ocio para la práctica de actividades al aire libre.
El parque infantil Vicente Moure, además de encontrarse en un lugar muy céntrico del lado de la casa consistorial, cuenta con un arbolado muy adecuado para los meses de calor, de ahí que sea uno de los más socorridos. Pero su pavimentación no es la más idónea, ya que no permite que crezca el césped y, con el mal tiempo, son habituales los lodazales.
El Ayuntamiento de Pontecesures acordó cambiar el pavimento por otro más idóneo y lo hizo de la mano de la Orden de Infraestructuras de uso público, por la que la Xunta colabora con cerca de 34.000 euros para esta actuación.
En la convocatoria actual de esta línea de ayudas, la Xunta invirtió 4 millones de euros para financiar 125 proyectos como el que visitó hoy la directora general de Administración Local. La inversión de la Xunta desde 2009 en la Orden de Infraestructuras de uso público supera los 40,6 millones de euros y permitió ejecutar más de 1.300 iniciativas de los ayuntamientos gallegos con las que mejorar la calidad de vida del vecindario.
Entre esta línea de ayudas y el Fondo de Compensación Ambiental (FCA) con el que se financian mejoras ambientales en los municipios gallegos, la Xunta destinó en los últimos años más de 148 millones de euros a 3.681 proyectos con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida del vecindario.

El Ayuntamiento de Pontecesures recibió en los últimos años más de 400.000 euros de estas líneas de ayudas, lo que permitió, entre otras actuaciones, llevar a cabo obras de saneamiento, equipar al municipio de maquinaria y vehículos para el cuidado del medio ambiente, atender las necesidades de ocio de los más pequeños o mejorar los edificios municipales.

APARECEU O ÚLTIMO NÚMERO PREMIADO DA CAMPAÑA «PONTECESURES É PRÓXIMO», A FALTA DO PREMIO DO SORTEO FINAL.

Polo tanto rematamos cos sorteos «ordinarios» e queda por celebrarse o derradeiro sorteo final que será o vindeiro mércores 22 de decembro as 13 h.

Os establecementos colaboradores seguirán entregando rifas da campaña ate a xornada do 20 de decembro, e na mañá do 21 entregarán as matrice nas oficinas do concello para que o 22 estean dentro da urna. recordemos que o gañador/a do sorteo levarase un lote de produtos valorados en 500 €.

ADXUDICACIÓN OBRAS CONCELLO DE PONTECESURES

A Xunta de Goberno Local ven de adxudicar as seguintes obras:

  • “Fresado e Reasfaltado dun tramo da Rúa Carlos Maside”.

Consistente no fresado de 925 m2 para a posterior aplicación dunha capa de 6 cm de asfalto en quente.

A obra foi adxudicada á empresa Nemesio Ordóñez SA por un importe de 19.344,60€ (15.987,27€ máis 3.357,33€ de IVE) financiados na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos 2019

  • “Reurbanización dun tramo da Rúa Porto de Arriba”.

 Consistente en:

  1. Porto de arriba.- Saneo dun tramo de 35 m e a execución dun muro de contención, realización dun foxo de 59 m para a instalación de tubería de PVC para saneamento con reposición das acometidas existentes e a realización dun foxo de 75 m para a instalación de tubería de PE para abastecemento e unha nova capa de rodadura en todo o ancho da rúa.
  • Caldeirón de arriba.- construcción dun foxo de 95 m para tubería de PE de abastecemento con reposición de acometidas existentes e o extendido dunha capa de 5 cm de aglomerado en quente en todo o ancho da rúa.

A obra foi adxudicada á empresa Nemesio Ordóñez SA por un importe de 24.969,60€ (20.636,03€ máis 4.333,57€ de IVE)  financiados na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos 2019

  • “Reforma e Renovación de Pista Deportiva”.

Consistente na limpeza mecánica da soleira, realización dunha nova pavimentación, marcaxe das pistas previstas e a construcción dunha pista de padel na pista Polideportiva da zona do peirado.

A obra foi adxudicada á empresa Zona de Obra O Rosal SL por un importe de 34.461,73€ (28.480,77€ máis 5.980,96€ de IVE)  financiados na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos 2018.

  • “Acondicionamento dun parque infantil en Grobas”.

Consistente na adecuación duns terreos para o seu uso como parque infantil realizando unha limpeza da zona de maleza e terra vexetal, retirada de mallas e restos de muros e xogos existentes e a realización dun novo peche, coa pavimentación da zona e a colocación duns xogos.

A obra foi adxudicada á empresa Actividades de Construcción, Edificación y Viales SL por un importe de 12.816,32€ (10.592,00€ máis 2.224,32€ de IVE)  financiados na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra a través das baixas das obras do Plan Concellos 2017.