ADXUDICACIÓN OBRAS CONCELLO DE PONTECESURES

Publicado por CONCELLO DE PONTECESURES en

A Xunta de Goberno Local ven de adxudicar as seguintes obras:

  • “Fresado e Reasfaltado dun tramo da Rúa Carlos Maside”.

Consistente no fresado de 925 m2 para a posterior aplicación dunha capa de 6 cm de asfalto en quente.

A obra foi adxudicada á empresa Nemesio Ordóñez SA por un importe de 19.344,60€ (15.987,27€ máis 3.357,33€ de IVE) financiados na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos 2019

  • “Reurbanización dun tramo da Rúa Porto de Arriba”.

 Consistente en:

  1. Porto de arriba.- Saneo dun tramo de 35 m e a execución dun muro de contención, realización dun foxo de 59 m para a instalación de tubería de PVC para saneamento con reposición das acometidas existentes e a realización dun foxo de 75 m para a instalación de tubería de PE para abastecemento e unha nova capa de rodadura en todo o ancho da rúa.
  • Caldeirón de arriba.- construcción dun foxo de 95 m para tubería de PE de abastecemento con reposición de acometidas existentes e o extendido dunha capa de 5 cm de aglomerado en quente en todo o ancho da rúa.

A obra foi adxudicada á empresa Nemesio Ordóñez SA por un importe de 24.969,60€ (20.636,03€ máis 4.333,57€ de IVE)  financiados na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos 2019

  • “Reforma e Renovación de Pista Deportiva”.

Consistente na limpeza mecánica da soleira, realización dunha nova pavimentación, marcaxe das pistas previstas e a construcción dunha pista de padel na pista Polideportiva da zona do peirado.

A obra foi adxudicada á empresa Zona de Obra O Rosal SL por un importe de 34.461,73€ (28.480,77€ máis 5.980,96€ de IVE)  financiados na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos 2018.

  • “Acondicionamento dun parque infantil en Grobas”.

Consistente na adecuación duns terreos para o seu uso como parque infantil realizando unha limpeza da zona de maleza e terra vexetal, retirada de mallas e restos de muros e xogos existentes e a realización dun novo peche, coa pavimentación da zona e a colocación duns xogos.

A obra foi adxudicada á empresa Actividades de Construcción, Edificación y Viales SL por un importe de 12.816,32€ (10.592,00€ máis 2.224,32€ de IVE)  financiados na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra a través das baixas das obras do Plan Concellos 2017.


0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.